Hva er hensikten med kurset?

Etter kurset skal deltakerne ha en grunnleggende forståelse av antibiotikaresistens hos bakterier.

Hvem er kurset for?

Spesialistkandidater og spesialister i medisinsk mikrobiologi samt interesserte spesialistkandidater og spesialister i infeksjonsmedisin og barnesykdommer.