Hva er hensikten med kurset?

Gi basale teoretiske kunnskaper i audiologi, otologi og otonevrologi

Hvem er det for?

Leger i spesialisering i øre-nese-halssykdommer.