Hva er hensikten med kurset?

Etter gjennomført kurs skal en kjenne til epidemiologi, etiologi og patogenese ved infeksjonssykdommer generelt. Kunne utrede, behandle og følge opp pasienter med de vanligste infeksjonssykdommer.

Hvem er kurset for?

LIS i indremedisin.