Dette kurset er for påmeldte deltakere i kurset "Nevromuskulære sykdommer".