Dette kurset er for påmeldte deltakere i kurset Øsofagus, ventrikkel og duodenum.