Dette kurset er for påmeldte deltakere i kurset nyre- og patofysiologi.