I løpet av kurset skal deltakerne ha ervervet både teoretisk og praktisk kunnskap om basale kirurgiske teknikker innen åpen og laparaskopisk kirurgi, og håndtering av de mest vanlige akutte kirurgiske lidelser i abdomen og hud/underhud.

Kurset er for leger i spesialisering som er ny innen kirurgisk virksomhet.