Etter endt kurs skal deltakerne sitte igjen med kunnskap om hjertets anatomi ved ekkokardiografi, kunne fremstille standard projeksjoner til hjertet. Systolisk og diastolisk funksjon bør kunne bedømmes, de virktigste klaffefeil, pericardvæske, tamponade og grunnleggende patologi i det lille krestløpet. 

Kurset er for leger i spesialisering med felles indremedisinske læringsmål.