Hva er hensikten med kurset?

Etter kurset skal deltaker kunne:
1. Diagnostisere hypertensjon.
2. Vurdere individuell kardiovaskulær risiko hos pasienter med hypertensjon.
3. Identifisere pasienter med sekundær hypertensjon.
4. Kjenne prinsipper og mål for god blodtrykksbehandling.
5. Behandle hypertensjon i praksis.  

Hvem er det for?

Leger i spesialisering. Anbefalt kurs for LIS i Nyresykdommer.