Hva er hensikten med kurset?

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse av lege-pasientforholdet, samt en innføring i grunnleggende prinsipper for psykodynamisk psykoterapi.

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.