Hva er hensikten med kurset?

Etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskap om diagnostikk og terapi av sykdommer i øyelokk og øynenes omgivelser samt tåreapparatet, sykdommer i konjunktiva og orbita på spesialistnivå.

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.