Hva er hensikten med kurset?

Etter kurset skal deltagerne ha kjennskap til...

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.