Hva er hensikten med kurset?

Kurset gir leger et innblikk i ryggkirurgi og noe nevrokiururgi, og setter dem i stand til å oppdage pasienter som trenger eller kan ha nytte av ryggkirurgi. 
Innholdet er: nerve- og ryggmargsskader, ryggbrukk, osteporose, ryggdeformiteter, billedddiagnostikk, degenerative forandringer (prolaps, stenose,spondylolistese), spondylolyse, ryggsmerter, halebeinssmerter, infeksjoner, metastaser og hodeskader.

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.