Hva er hensikten med kurset?

Kurset skal gi en introduksjon til farmakokinetikk, farmakodynamikk og legemiddelmonitorering. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hvordan legemidler og andre kroppsfremmende stoffer omsettes i og virker på kroppen, herunder spesielle forhold som gjelder sårbare pasientgrupper (barn, eldre, gravide/ammende og pasienter med nedsatt organfunksjon). Målet er at deltakerne etter endt kurs selvstendig skal kunne anvende denne kunnskapen i rådgivning og individtilpasset pasientbehandling.  

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.