Hva er hensikten med kurset?

Kurset vil vektlegge akuttnevrologiske utfordringer og i første rekke presentere problemstillinger sett fra småsykehusperspektiv. 
Kurset vil være kasuistikkbasert. Interaktiv læring gjennom praktiske demonstrasjoner og ferdighetstrening mht. prosedyrer innen utvalgte tema. 
Kurset vil foregå innen rammene som kreves for smittevern.

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om behandling av akutte nevrologiske tilsatnder med hovedvekt på behandling i sykehus. 

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.