Hva er hensikten med kurset?

Etter kurset skal deltakerne ha god kunnskap om basal lungefysiologi og anvendt lungefysiologi ved anestesi og intensivmedisinsk behandling herunder respiratorbehandling og virkningen av overtrykksventilasjon på den integrerte hjerte-lungefunksjonen. 

Hvem er dette kurset for?

Leger i spesialisering.