Hva er hensikten med kurset?

Seminaret tar for seg samfunnets roller, trusler, symtomer og behandling ved hendelser med kjemiske, radioaktive og biologiske trusselstoffer, inkludert beredskap, katastrofe- og terrorhåndtering. Håndtering av pasienter som er utsatt for eller blir syke pga. sjeldne eller spesielt farlige forgiftninger, infeksjoner og radioaktivitet og stråling. Kurset har regional og nasjonal forankring - fagfolk i UNN og Norges ledende eksperter foreleser. Læringsmål 2.3 Forgiftning og CBRNe - hendelser, Akutt- og mottaksmedisin. 

Hvem er dette kurset for?

Leger i spesialisering.