Hva er hensikten med kurset?

Kurset er et grunnkurs i geriatri med følgende tema: Farmakologi, Jus, Palliasjon, Språk og kultur.

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.