Hva er hensikten med kurset?

Etter endt kurs skal deltagerne ha kjennskap til utvalgte emner i thyroideapatologi. 

Hvem er dette kurset for?

Leger i spesialisering.