Hva er hensikten med kurset?

Etter endt kurs skal deltagerne ha kjennskap til utvalgte emner i gynekologi og obstetrikk, juridiske aspekter ved faget, samt bruk av litteratur og databaser. 

Hvem er dette kurset for?

Leger i spesialisering.