Hva er hensikten med kurset?

I løpet av kurset skal deltagerene ha fått kunnskap om omfanget av og årsaker til akutt og kronisk nyresykdom, diagnostiske metoder, relevant utredning og behandlingsalternativer ved ulike nyresykdommer. Dialysebahandling og nyre-transplantasjon vil bli omtalt.

Hvem er dette kurset for?

Leger i spesialisering.