Norges Parkinsonforbund

Hensikten med kurset
Nettkurset gir grunnleggende kunnskap om atypisk parkinsonisme. Kursdeltagerne vil lære om de ulike sykdommene under atypisk parkinsonisme, symptomer og behandlingstiltak. Du som jobber med atypisk parkinsonisme kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk.

Hvem er kurset for?
Kurset er først og fremst rettet mot helsepersonell og assistenter, men kan anvendes av pårørende og de som har atypisk parkinsonisme.

Hva vil jeg lære?
Du får kunnskap om atypisk parkinsonisme, symptomer og behandlingstiltak.

Gjennomføring
Du kan ta kurset med eller uten kursbevis.