Norges Parkinsonforbund

Hensikten med kurset
Nettkurset gir grunnleggende kunnskap om atypisk parkinsonisme. Kursdeltagerne vil lære om de ulike sykdommene under atypisk parkinsonisme, symptomer og behandlingstiltak. Du som jobber med atypisk parkinsonisme kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk.

Hvem er kurset for?
Kurset er først og fremst rettet mot helsepersonell og assistenter, men kan anvendes av pårørende og de som har atypisk parkinsonisme.

Hva vil jeg lære?
Du får kunnskap om atypisk parkinsonisme, symptomer og behandlingstiltak.

Gjennomføring
Du kan ta kurset med eller uten kursbevis.

Likepersonskurs

Dette kurset er for medlemmer i Norges Parkinsonforbund som har et ønske om å gjøre en frivillig innsats som likeperson, enten man har parkinson selv eller er pårørende.

Studieringkurs

Har du et ønske om å starte opp samtalegrupper? Da kan studieringene være et fint utgangspunkt for dette.

Nettkurset er en introduksjon til Parkinsons sykdom. I kurset lærer du å vurdere vanlige symptomer hos pasienter med Parkinson og hvordan behandlingen virker. Du kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk i din hverdag som helsefagarbeider.

Dette er et kurs som belyser ulike sider rundt ernæring og Parkinson. Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis. Læringsinnholdet er også en nettportal som kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på. Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men kan også brukes av andre.