Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Kurset gir en grunnleggende kompetanse om medfødt døvblindhet og det som er spesielt ved funksjonshemmingen. Målet er at deltakerne skal utvikle god partnerkompetanse. Med dette menes tilstrekkelig gode evner til å kunne møte en person med medfødt døvblindhet i felles aktiviteter på like vilkår ut fra begges interesse og kompetanse.