Liste med aktive brukervilkår

Navn Type Brukersamtykke
Brukervilkår Portalens brukervilkår Alle brukere

Sammendrag

Brukervilkår Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

Brukervilkårene handler om hvordan Universitetssykehuset Nord-Norge HF samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. For å gi tilgang til tjenesten må vi samle inn og lagre noen personlige opplysninger om deg. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Universitetssykehuset Nord-Norge HF sine e-læringskurs og læringsplattform..

Behandlingsansvarlig

Universitetssykehuset Nord-Norge HF er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene. EFAKTOR AS er databehandler. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og EFAKTOR AS har inngått en databehandleravtale.

Alle brukervilkårene

Personopplysninger som behandles

For å få tilgang til tjenesten er det nødvendig å logge seg inn med ID-porten. Ved første innlogging blir fødselsnummeret ditt automatisk registrert og sendes til tjenesten fra ID-porten. Fødselsnummeret lagres som brukernavnet for brukeren. Brukernavnet ditt er aldri synlig for andre enn deg selv, systemadministrator ved Universitetssykehuset Nord-Norge og administrator hos databehandler EFAKTOR AS. Fødselsnummeret brukes kun for å bekrefte din identitet.

Vi behandler personopplysningene du oppgir: navn, epostadresse, jobbsted, jobbtelefon, stilling, fødselsnummer, kurshistorikk og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring. Personopplysningene samles inn når du registrerer deg på portalen, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At du registrerer deg med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av en bruker for kursdeltakere. Vi viderebehandler personopplysningene for å kunne føre en kurshistorikk og anonymisert brukerstatistikk. Statistikken hjelper oss med å se hvor mange, og hvilke typer brukergrupper, som benytter seg av kursene.

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige har tilgang til personopplysningene tilknyttet kurset de selv har ansvaret for. Det er kun EFAKTOR AS, som drifter løsningen, og portalansvarlige hos Universitetssykehuset Nord-Norge HF har tilgang til alle personopplysningene.

Dine personopplysninger blir kun behandlet i Norge.

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, epostadresse, fødselsnummer, kurshistorikk og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6, nr.1 bokstav b.

Lagring og sletting av personopplysninger

Universitetssykehuset Nord-Norge HF sletter brukere og brukerdata når disse ber om å bli slettet eller at brukere som ikke har vært innlogget siste 12 måneder vil bli slettet.

Dine rettigheter

Dine rettigheter inkluderer retten til:

  • informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles
  • å kreve innsyn i egne personopplysninger
  • å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger 
  • å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses
  • dataportabilitet
  • å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering 
  • å klage til Datatilsynet.

For opplysninger kan du kontakte administrator via profilsiden din, jeanette.aslaksen@unn.no 

Sikkerhetstiltak

Det er iverksatt tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle, som EFAKTOR AS drifter i Norge, benytter følgende informasjonskapsler:

MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

_cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.