Helse Midt-Norge

Hvem trenger individuell plan? Hva skal den inneholde? Hvordan komme i gang? Hvem har ansvar?