Innledning

Foto av ung dame med briller.
Foto: Art DiNo, Flickr (CC BY SA 2.0)
Del 3:

Hvordan møte personer med ASF?

De to første delene handlet i stor grad om kjennetegn ved autisme, styrker, problemer og tilleggsvansker. Dette trenger vi å vite mye om. Men godt miljøarbeid forutsetter gode relasjoner og møter mellom hjelper og den som skal hjelpes, kartlegging, tilrettelegging og mere til. Denne tredje delen i e-læringskurset om ASF handler om nettopp det.


Gå videre til neste side.

Sist endret: fredag, 25. september 2020, 21:47