Person i tau, fjell i solnedgang.
Foto: DVIDSHUB, Flickr (CC BY 2.0)
Del 2:

Tilleggsvansker og utfordringer


I denne delen samler vi en del tema knyttet til tilleggsvansker og utfordringer som ikke spesifikt er knyttet til ASF, men som også gjelder for dem. Noen av vanskene og utfordringene har høyere forekomst hos personer med ASF.


Gå videre til neste side.

Sist endret: fredag, 25. september 2020, 17:40