Del 1:

Hva er autismespekterforstyrrelse?

I denne delen har vi samlet informasjon om typiske trekk knyttet til autismespekterforstyrrelser, og utdypet problemer knyttet til sensorisk belastning og kognitivt stress.


I kurset finner du mange informasjonsbokser, som for eksempel denne om kompetansemiljø og organisasjoner. Klikk på teksten i boksene for å lese innholdet.

Autismeforeningen er en sammenslutning av mennesker med autismespekterforstyrrelse, samt foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. Foreningen har omtrent 4500 medlemmer og lag i alle fylker.

NevSom: Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier . NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. NevSom legger særskilt vekt på spesielt kompetansekrevende undergrupper og sammensatte tilstander der det trengs kompetanse om flere diagnoser og hvordan tilstandene gjensidig påvirker hverandre.

En rekke regionale kompetansetjenester har fokus på autisme (ASF). Disse yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet. Noen av disse er:

Glenne regionale senter for autisme har funksjon som et regionalt henvisningskompetansesenter for Helse Sør-Øst, og tilbyr regionale kompetansetjenester innen Helse Sør-Øst.

Nordvoll Skole og autismesenter i Oslo er en spesialskole for elever med autisme, og en del av Kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker.

Spiss er en privat virksomhet som tilbyr spisskompetanse på tema knyttet til autismespekterforstyrrelser (ASF). De gir opplæring, veiledning, holder kurs, vurderer diagnoser og har forlag som gir ut bøker om ASF.


Navigasjon

For å gå til neste side i et kapittel kan du trykke på → eller velge side i Innholdsfortegnelsen som vil vises på høyre side.

Nederst på hver side vil det være lenker som tar deg direkte til forrige og neste kapittel, samt en boks hvor du kan hoppe direkte til et annet kapittel (Fortsett til..).

I den utvidbare menyen på venstre side av skjermen vil du finne en lenke til hjelpesidene dersom det er noe du trenger hjelp til.

Videoer med tale som vi ikke kan tekste har en utvidbar boks med et sammendrag av videoens dialog. Trykk i så fall på teksten "Sammendrag av videoen" under videoen for å lese dette.

Sist endret: onsdag, 7. oktober 2020, 12:27