Introduksjon

Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen.

Ny kunnskap og større interesse for temaet bidrar også til at fagpersoner i kommunene i økende grad interesserer seg for sine brukeres psykiske helse. Dette kurset gir en grundig gjennomgang av fagfeltet.

Psykiske lidelser er ett av kursene i portalen "Mangfold og muligheter", som omhandler mennesker med utviklingshemninger.

Foto: Joana Roja
Foto: Joana Roja

Sist endret: torsdag, 24. september 2020, 16:14