Samarbeid med person med ASF

Hensikt og læringsmål

Foto av jente med headset, som kikker ut og opp bak et vindu.
Foto: Hernán Piñera, Flickr (CC BY SA 2.0)

Hensikten med kapittelet

I dette kapittelet setter vi fokus på personen med ASF sitt perspektiv på samarbeidet og sameksistensen med en personalgruppe. Kapittelet er skrevet av en ung voksen person med Asperger syndrom, innlagt i psykiatrien. Selv om de fleste brukere du møter kanskje ikke har det samme utgangspunktet eller de samme forutsetningene som denne unge kvinnen, er det likevel viktig å høre på det hun forteller. Mye av dette vil også gjelde andre med autisme, både de med lav og de med høy kognitiv fungering. Det å være en mottaker av tjenester fra andre er en rolle som, uavhengig av hvem som har den, gir noen felles forutsetninger, behov og opplevelser. Mennesker med Asperger syndrom, som jo kjenner til det å ha autisme fra innsiden, blir derfor viktige talerør for de i autismebefolkningen som ikke selv kan sette ord på dette.

Læringsmål

I dette kapitlet skal du tilegne deg kunnskap om hvordan det kan være å være mottaker av tjenester og hva mange som har denne rollen ønsker av deg som tjenesteyter. Du lærer:

  • Hvordan det kan oppleves å være bruker av tjenester
  • Hva en bruker kan ønske seg av sitt personale
  • Hvordan man kan støtte brukere i overganger
  • Hvordan man kan tilpasse krav både til den enkelte person og til dagsform