Motivasjon

Hensikt og læringsmål

Foto av Eli Marte Rusten
Eli Marte Rusten, Foto: Stiftelsen SOR

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapittelet skal du kunne redegjøre for:

  • Hva motivasjon er
  • Hva som motiverer de fleste av oss
  • Hva som er de vanligste utfordringene folk med ASF har i forhold til motivasjon
  • Hvordan du som tjenesteyter kan identifisere hva som motiverer de du jobber hos
  • Hvordan du kan gjøre deg selv attraktiv og dermed øke tjenestemottakers motivasjon til å være sammen med deg
  • Hvordan du kan lage enkle planer for å gi tjenestemottaker oversikt over det som kommer
  • Hvordan du og dine kolleger kan etablere og følge opp enkle funksjoner hos tjenestemottaker, slik at han eller hun lettere kan skaffe seg goder eller slippe ubehag
  • Hva tegnøkonomi er og hvordan det kan hjelpe folk til å spare og å glede seg til noe som ligger fram i tid
  • Hva atferdsavtaler er og hvordan det kan hjelpe folk til å oppnå større grad av selvstendighet

Eksempler på tidlig innsats i barnehage