Etikk

Hensikt og læringsmål

Foto av jente med Down syndrom med solbriller
Foto: AJU_photography, Flickr (CC BY ND 2.0)

FNs menneskerettigheter slår fast at alle mennesker er unike og har samme menneskeverd. Dette begrunnes ikke i bestemte egenskaper, men i det å være menneske.

Alle har rett til å anvende sine grunnleggende rettigheter, og bestemme selv i saker som gjelder sin situasjon. I alt arbeid med personer med nedsatt funksjonsevne er det et mål å legge til rette for dette. Det er et mål å legge til rette for at personer med ASF skal kunne anvende sine grunnleggende rettigheter og bestemme selv i saker som berører dem og deres situasjon, på lik linje med alle andre.

Det er viktig at du ser personen og ikke overfokusere på ASF diagnosen. Alle med ASF er forskjellige, selv om de har samme diagnose og dermed kanskje noen likhetstrekk. Har du jobbet med en person med ASF, så har du jobbet med én person med ASF.