Personalatferd

Hensikt og læringsmål

Bringebær i hånd. Foto.
Foto: Włodi, Flickr. (CC BY-SA 2.0)

Hensikten med kapittelet

I dette kapittelet skal følgende tema belyses:

 • Målrettet miljøarbeid - hvordan legge til rette for progresjon i ferdigheter hos tjenestemottakeren
 • Betydningen av å 
  • delta med glede - det skal være hyggelig å være sammen med personalet
  • virke dempende
  • smile og le
  • være snill
  • ikke kjefte og kritisere
  • sette seg inn i metoder.

Læringsmål

I de tidligere kapitlene i dette E-lærings kurset har temaer som autismespekterforstyrrelser, tilleggsvansker, kartlegging, vurdering og etikk vært omtalt. Når man har opparbeidet seg tilstrekkelig kompetanse på disse områdene er man bedre rustet til å kunne arbeide i målrettede prosesser med å vedlikeholde og utvikle atferds repertoar hos personer med ASF og/eller psykisk utviklingshemming. I dette kapitlet skal du tilegne deg kunnskap om det å arbeide i målrettede prosesser, kunnskap om forsterkning av atferd og kunnskap om hvordan atferd står i sammenheng med ulike betingelser.