Tilrettelegging

Hensikt og læringsmål

Foto av øverste del av hodet til mann med briller.
Foto: John Brucato, Flickr (CC BY 2.0)

Hensikten med kapittelet

Dette kapittelet fokuserer på pedagogisk tilrettelegging for mennesker med ASF, samt på ulike hjelpemidler vi kan bruke for å gjøre hverdagen mer sammenhengende, forståelig og forutsigbar.

Læringsmål

Etter å ha lest dette kapittelet skal du kunne:

  • Forstå hva som hensikten med tilrettelegging
  • Forstå hvorfor og hvordan man tilrettelegger et autismevennlig miljø
  • Identifisere/velge hjelpemidler og tilretteleggingstiltak ut fra individuelle egenskaper og behov