Utredning og oppfølging

Hensikt og læringsmål

Bilde av Arvid N. Kildahl.
Arvid N. Kildahl

Hensikten med kapittelet

Målet med dette kapitlet er å gjøre deg i stand til å jobbe systematisk med å finne ut hva som kan ligge til grunn for plager hos personer med autisme, samt gi deg en grunnleggende oversikt over vanlige behandlingsmetoder.

Læringsmål

Her vil du lære om:

  • Hva og hvordan angående utredning
  • Utredning og betydningen av når tilleggsvansker har oppstått
  • Utredning av ulike vanlige tilleggsvansker
  • Oppfølging og behandling
  • Selvbestemmelse og forebygging