Utvikling, seksualitet og overganger

Hensikt og læringsmål

Sensuelle kvinner og en mann. Foto av grafitti.
Foto: Torbakhopper, Flickr. (CC BY-ND 2.0)

Hensikten med kapittelet

Vi setter her fokus på en viktig del av et menneskes liv, nemlig utviklingen mot å bli en voksen person. Pubertet, fysisk utvikling, overganger mellom ulike livsfaser og seksualitet er tema det er viktig å være oppmerksom på i det arbeidet vi gjør når vi bistår mennesker med ASF.

Læringsmål

I denne delen av kurset lærer vi om:

  • fysisk, psykisk, sosial og seksuell utvikling knyttet til pubertet
  • seksuelle legninger