Psykiske lidelser

Hensikt og læringsmål

Tre i landskap. Bilde av van Gogh maleri.
Foto: cea+, Flickr. Vincent van Gogh - Pollard Willow (CC BY 2.0)

Hensikten med kapittelet

Du som jobber for en person med autismespekterforstyrrelse (ASF) i det daglige -enten det er i bolig, jobb, dagtilbud, skole eller fritid - har en sentral og spesielt viktig rolle.

Dette kapittelet skal hjelpe deg til å gjenkjenne det som kan være symptomer på psykisk lidelse. Det skal også hjelpe deg til å se hvordan du kan bidra til å forebygge psykisk lidelse og sikre god psykisk helse for den personen du jobber for.

Læringsmål

Når du har gjennomført dette kapittelet

  • vet du hva som kjennetegner de vanligste psykiske lidelsene
  • du vet også at psykisk lidelse hos en person med ASF kan ha et noe annerledes symptombilde
  • du vet at personer med ASF kan ha en økt sårbarhet for å utvikle psykisk lidelse - og at tilrettelegging for å forebygge derfor er ekstra viktig
  • du vet at ikke alle atferdsendringer skyldes psykisk lidelse
  • du vet noe om ulike behandlingstilnærminger
  • du vet at miljørettede tiltak er av stor betydning - både ved psykiske lidelser og ved annen atferdsproblematikk