Læring i praksis

Introduksjon

Innledning

Via læringsprogrammet ønsker vi å skape en aktiv læringsprosess, hvor det man lærer i programmet reflekteres over og jobbes aktivt med i arbeidshverdagen. Til det tar vi i bruk metoder som Tom Tiller, professor ved UiT, har utviklet. Han påpeker at for å lære er det nødvendig at man reflekterer og vurderer hva som er viktig lærdom å ta med seg videre.

Hensikt med kapitlet
Å stimulere til refleksjon i forhold til hvordan du kan benytte teorien om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi i ditt praktiske arbeid.