Teori

Introduksjon


Læring i hverdagen

Via læringsprogrammet ønsker vi å skape en aktiv læringsprosess hvor det man lærer i programmet reflekteres over og aktivt jobbes med i arbeidshverdagen. Til det tar vi i bruk verktøy som Tom Tiller, professor ved UiT, har utviklet. For å lære er det nødvendig at man reflekterer og vurderer hva som er viktig lærdom å ta med seg videre. For mer informasjon se menypunktet  "Til læring i praksis".