Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Hensikt og læringsmål

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å lære om kunnskapsgrunnlaget for utredning og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemming.

Noen grunnleggende begreper er nødvendig å kjenne innholdet når du gjennomfører dette e-læringskurset. Begrepene vil bli gjennomgått i denne innledningen.

Læringsmål

Når du har lest dette kapittelet skal du kjenne disse begrepene:

  • Psykisk utviklingshemming og autisme
  • Psykisk lidelse
  • Miljøterapi versus miljøarbeid
  • Diagnose og diagnostisk overskygging
  • Idiosynkratisk kommunikasjon og atypiske symptomer
  • Psykometri
  • Faser og episoder
  • Varseltegn og krisehåndtering
  • Psykose, stemningslidelse og angst

Du skal kort kunne beskrive:

  • Kunnskapsgrunnlaget for god miljøbehandling til mennesker med utviklingshemming og psykisk lidelse.

Foto- Katie Weilbacher
Foto: Katie Weilbacher

Trykk på pilen for å bla videre til neste side.