Konflikthåndtering

Foto: Marina Noordegraaf

Hensikten med kapittelet

  • Å se nærmere på hva konflikter er og hvorfor de oppstår
  • Å beskrive hvordan de kan utvikle seg
  • Å gi en forståelse for hvorfor noen situasjoner er spesielt konfliktutsatt
  • Å gi en innføring i hva du selv kan gjøre for å unngå eller håndtere konflikter best mulig

Læringsmål

  • Det er et mål at du skal kunne gjenkjenne tidlige tegn på konflikter
  • Når du har arbeidet med dette kapittelet vil du se at konflikter kan håndteres både konstruktivt og destruktivt.
  • Det er et mål at du skal oppnå bedre ferdigheter i å avverge konflikter, eller håndtere dem best mulig der de likevel oppstår.