Familien som ressurs

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg en kort innføring i å forstå foreldres posisjon i forhold til din egen som ansatt. Hensikten er også å få kunnskap som kan bidra til et godt samarbeid, slik at foreldrenes kjennskap og engasjement for den du arbeider hos, kan bidra til enda bedre kvalitet på tjenestene denne personen får.

Læringsmål

  • Du skal kunne forstå foreldres og families posisjon i forhold til din egen.
  • Du skal lettere kunne se foreldre og familie som en nyttig ressurs og samarbeidspartner i ditt arbeid.
  • Du skal lettere kunne forebygge konflikter med foreldre og familie.