Selvstendighet og selvbestemmelse - medvirkning og mestring


Foto: Mikkel Hegna Eknes

Læringsmål

Når du har lest og studert dette kapittelet skal du ha kunnskap og bevissthet om hvordan etiske idealer om selvbestemmelse, selvstendighet, medvirkning og mestring kan omsettes i holdninger og handlinger i arbeid med brukere.