Det gode liv - livskvalitet i hverdagen

Foto: Foto: Andreas photography

Hensikten med kapittelet

  • Å få forståelse av hva god livskvalitet kan være
  • Å tenke gjennom hvordan du som arbeider i andres hjem kan bidra til at den du arbeider hos opplever en så høy grad av livskvalitet som mulig.
  • Å peke på hvordan du i praktiske situasjoner kan komme fram til løsninger som fremmer en opplevelse av god livskvalitet for den du arbeider hos.

Læringsmål

Når du har arbeidet med dette kapittelet, er målet at du tydeligere kan se hvordan du i hverdagen kan se muligheter for god livskvalitet.

Det gode liv, et liv der livskvaliteten oppleves som høy, er en målsetting i omsorgen for mennesker med utviklingshemming. I dette kapittel skal vi se på og diskutere hva god livskvalitet kan innebære for mennesker med utviklingshemming, med vekt på praktiske situasjoner. Målet er å gi en innføring i hvordan forståelsen av hva god livskvalitet innebærer, og slik yte gode og ikke minst fleksible tjenestetilbud for mennesker med utviklingshemming. For å kunne gjøre det, må vi først se på hva som ligger i begrepet livskvalitet og deretter ta for oss eksempler på hvordan en kan gjøre seg nytte av denne kunnskapen i praksis.