Menneskeverd og menneskerettigheter

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Læringsmål

Når du har lest og studert dette kapittelet skal du ha kunnskap og bevissthet om det menneskesynet som ligger til grunn for tankene om likeverd for alle mennesker i vår kulturtradisjon.

Videre skal du forstå at menneskerettighetene har stor betydning for omsorgen som gis til mennesker med utviklingshemming i dagens Norge.

Du skal også bli oppmerksom på farene for at enkelte menneskerettigheter kan krenkes eller brytes i din egen virksomhet. Dermed skal du være i stand til å se hvilke prinsipper du skal være særlig oppmerksom på.