Sensorisk belastning og hverdagsvansker

Hensikt og læringsmål

Person. Dobbelteksponeringer. Foto.
Foto: Ethermoon, Flickr. (CC BY-ND 2.0)

Hensikten med kapittelet

Denne delen av kurset handler om hvordan hverdagen kan preges av ASF på godt og vondt, med fokus på sensoriske annerledesheter og utfordringer mennesker med ASF kan ha. Dette er et tema de fleste som selv har diagnoser innen autismeområdet, og som kan fortelle om det, mener er noe av kjernen innen autismen.

Derfor blir det viktig for oss som skal bistå å være opptatt av dette.

Læringsmål

I denne delen lærer vi om:

  • styrkeområder og vanskeområder mennesker med ASF kan ha
  • sensoriske dysfunksjoner
  • sanseapparatet og sansemodalitetene
  • tiltak for å identifisere og bistå når det gjelder sensoriske utfordringer