Hva er autismespekterforstyrrelse?

Hensikt og læringsmål

Bringebær i hånd. Foto.
Foto: Włodi, Flickr. (CC BY-SA 2.0)

Hensikten med kapittelet

I dette kapitlet vil teksten i stor grad omhandle personer med så kalt kognitivt "lavtfungerende" autisme og /eller psykisk utviklingshemming.

Hensikten med kapitlet er å gi innblikk i de tre hovedvanskeområdene som kjennetegner problemer personer med ASF opplever i hverdagen, samt gi innblikk i typiske atferdstrekk en ser hos denne gruppen mennesker.

Kapitlet har også til hensikt å gi en forståelse av sammenhengen mellom utfordrende atferd og funksjonen slik atferd kan ha for den som fremviser den.

Læringsmål

Etter at du har gjennomført dette kapitlet bør du kunne følgende:

  • Kjenne til de tre hovedvanskeområdene hos mennesker med ASF
  • Vite at autismespekteret inneholder ulike diagnoser og at de arter seg som et spekter av vansker med ulikt omfang og alvorlighetsgrad
  • Kjenne til at personer med ASF også har styrkeområder
  • Vite hva tvangspreget og rituell atferd er, samt vite hva selvstimulering er
  • Kunne forstå at utfordrende atferd må sees i sammenheng med at den som oftest har en funksjon for den som fremviser atferdenTrykk på pilen nedenfor for å navigere til neste side i kapittelet.