Miljøfaktorer og allergi

Viktige begreper

Allergen
Stoff som kan utløse en allergisk reaksjon i kroppen.

Epikutantest
Epikutantest («lappetest») brukes til å påvise type 4 allergi. Testen legges vanligvis på ryggen og leses av etter 3 døgn (evt. også senere).

IgE
Immunglobulin E (IgE) er en gruppe antistoffer som hos mange atopikere er forhøyet. En blodprøve kan vise nivået av spesifikk IgE mot visse allergener (matvarer, dyrehår, pollen) og dermed si noe om sannsynligheten for allergi.

Prikktest
Prikktest brukes for å påvise type 1 allergi. Testen gjøres på underarmen og resultatet leses av etter 15 min.

Provokasjonstest
Man utsetter kroppen for det mulige allergenet for å se om det kommer en allergisk reaksjon. Dette er den mest «pålitelige» allergitesten. Den brukes gjerne ved legemiddel- og matvareallergi, men krever en nøye vurdering av anafylaksifaren på forhånd.