Samhandling - om relasjoner

Hensikt og læringsmål

Foto: Sidsel Andresen
Foto: Sidsel Andresen

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som ressursperson for mennesker med utviklingshemming kunnskap om kommunikasjon, samhandling og relasjonsbygging, fordi denne kunnskapen vil være avgjørende for deg når du skal forebygge utfordrende atferd. Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

  • Kommunikasjonsvansker -en utfordring for begge parter
  • Selvbestemmelse
  • Samarbeid og maktbalanse
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon

Læringsmål

Når du har lest dette kapittelet skal du ha tilegnet deg grunnleggende kunnskap om hvordan du skal lytte, forstå og kommunisere med den andre for å forebygge utfordrende atferd.