Forebygging versus behandling og brannslukning

Hensikt og læringsmål

Foto: Macomb Paynes
Foto: Macomb Paynes

Hensikten med kapittelet

Beskrive momenter som viser hvor ulike perspektivene forebygging og brannslukking er.

Bidra til refleksjon om hvorfor forebygging er viktig i arbeidet med utviklingshemming.

Læringsmål

Etter å ha gjennomført kapittelet, er målet at du som tjenesteyter til personer med utviklingshemming ser det unike i hvert møte, og er bevisst din posisjon til å påvirke i positiv retning.

Når du har gjennomført dette kapittelet er det et mål at du har fått:

  • Økt forståelse for hva det vil si å ha en forebyggende holdning.
  • Forståelse for verdien av reflektert kommunikasjon.
  • Nye tanker om viktigheten av å se hele mennesket, i motsetning til å være oppgaveorientert.
  • Kunnskap om viktigheten av de tause ”stemmene”.